czarter mazury zalew sulejowski

Nowy ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH patent żeglarza


według: Dziennik Ustaw Poz. 460 – maj 2013 Załącznik nr 4

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.

I. Wiedza teoretyczna:

1) budowa jachtów, w tym:

a) zasady obsługi instalacji jachtowych,

b) obsługa silnika jachtowego;

2) teoria żeglowania, w tym:

a) kursy jachtu względem wiatru,

b) wiatr rzeczywisty i pozorny,

c) praca żagli oraz działanie steru,

d) siły działające na jacht,

e) stateczność jachtu,

f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;

4) podstawy locji, w tym:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b) mapy i przewodniki,

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d) ratowanie człowieka za burtą,

e) udzielanie pierwszej pomocy,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

g) sztrandowanie;

6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru,

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

c) komunikaty meteorologiczne;

7) pomoce nawigacyjne;

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;

10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

 

II. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,

b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,

c) alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;

4) praca w charakterze członka załogi:

a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,

b) odpowiadanie na komendy,

c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;

5) prace bosmańskie:

a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich

b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

 

Procedura przeprowadzenia przez PZŻ egzaminów na patenty żeglarskie:

Każda osoba egzaminowana z umiejętności praktycznych na egzaminie na patent żeglarza jachtowego zdaje:

a) Manewry pod żaglami – obowiązkowo: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, alarm „człowiek za burtą”, stawanie w dryf; o egzaminowaniu z pozostałych manewrów lub umiejętności określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej, dotyczących danej części egzaminu, decyduje Przewodniczący KE.

b) Manewry jachtem żaglowym na silniku – obowiązkowo: alarm „człowiek za burtą”; o egzaminowaniu z pozostałych manewrów lub umiejętności określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej, dotyczących danej części egzaminu, decyduje Przewodniczący KE.

c) Prace bosmańskie – umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich – obowiązkowo węzły: prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta; o egzaminowaniu z pozostałych umiejętności określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej dotyczących danej części egzaminu, decyduje Przewodniczący KE.

5 1 vote
Ocena Artykułu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments