Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny


Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny


Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny, patent sternika motorowodnego – Zalew Sulejowski.

Patent na skutery, patent na motorówki, patent na holowanie narciarza i innych obiektów to tylko u nas – taniej w województwie łódzkim nie znajdziesz. Szybko, sprawnie i rzetelnie.

Program szkolenia skrócony: manewry portowe, człowiek za burtą, stawanie i schodzenie z kotwicy, boja.

Termin: od kwietnia do października

Najbliższy kurs oraz egzamin 06 – 07 kwietnia:  2024

Terminy zajęć ustalamy indywidualnie oraz wspólnie ustalamy termin egzaminu.

Wszelkie formy są dostępne: szkolenie weekendowe lub popołudniowe w tygodniu.

Pływamy na największej motorówce nad Zalewem Sulejowskim, na której organizowane są szkolenia na sternika motorowodnego. Jest to norweska motorówka kabinowa typu: CORVIN 21- w przypadku deszczu jest gdzie się schować.

Długość 6,30 m; szerokość 2,28 m; wysokość 1,84m.

Silnik Volvo Penta o mocy 150 KM

W grupach 3 – 4 osobowych szkolenie przebiega najkorzystniej.

Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny przebiega w następujący sposób:

  • szkolenie praktyczne w umówionym terminie
  • wykłady podczas zajęć praktycznych
  • Jak będziemy przeszkoleni z praktyki oraz z teorii zgłaszamy egzamin (terminy egzaminu ustalamy indywidualnie)
  • Koszty szkolenia: 450 zł lub indywidualne zajęcia w trybie przyśpieszonym – 750 zł;
  • Koszty egzaminu 250 zł
  • Zniżka  za egzamin 50% dla uczących się do 26 roku życia

SUPER PROMOCJA cena za szkolenie:

Patent sternika motorowodnego cena 450 zł

Licencja na holowanie 450 zł

łączny koszt szkoleń cena 800 zł

Kto się zapisze na kurs sternika motorowodnego i jednocześnie na kurs na licencję na holowanie narciarza i innych obiektów pływających za dwa szkolenia zapłaci 800 zł

Kurs motorowodny szczegóły:

Uczestnik powinien wykazać się wiadomościami zawartymi w programie szkolenia oraz umiejętnościami praktycznymi wymaganymi do zdobycia patentu sternika motorowodnego.

Szkolenie motorowodne – Część teoretyczna ma wyłącznie formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez Komisję Egzaminacyjną. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część praktyczna (Szkolenie motorowodne) egzaminu obejmuje:

a) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
– wykonanie manewrów: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach;

b) manewrowanie w portach, prowadzenie jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem;
c) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
d) praca w charakterze członka załogi;
e) podstawowe prace bosmańskie;
f) cumowanie jachtu i klarowanie na postój.

Wymagania, aby się zapisać na kurs motorowodny:
1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Jeśli posiadasz patent minimum sternika motorowodnego oraz masz ukończone 18 lat warto posiadać:

licencja na holowanie narciarza oraz innych obiektów pływających.

Uprawnienia po zdanym egzaminie1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczenia na moc silnika
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Prace bosmańskie
249. Jakie wymagania stawia się linom, które mają służyć do cumowania, kotwiczenia i jako lina holownicza?
Wysoką wytrzymałość, dużą elastyczność.

250. Do czego liny pływające
1. nadają się?
2. nie nadają się?
1. Jako liny przy rzutkach i kołach ratunkowych.
2. Jako liny kotwiczne.

251. Do czego służy opaska, a do czego splot?
Opaska służy do zabezpieczenia końca liny przed rozplątaniem a splot do łączenia lin.

252. Gdzie możemy się poinformować czy nasze olinowanie na łodzi ma wystarczające parametry wytrzymałościowe (średnica) i długości?
W PRS lub sprawdzić w tabelach norm stoczniowych.

253. Jakie trzy wymagania muszą spełniać węzły żeglarskie?
Węzły żeglarskie muszą się:
1. łatwo i szybko wiązać,
2. niezawodnie trzymać,
3. w nieobciążonym stanie łatwo rozwiązywać.

254. Jak obkłada się linę:
1. na knadze?
2. na słupie?
3. na pierścieniu?
1. Na knagę obkłada się linę pełnym obrotem wokół korpusu knagi, następnie raz w prawo, raz w lewo, na krzyż i zaciąga się.
2. Na palu obkłada się wyblinką albo ratowniczym
3. Pierścień obkłada się węzłem żeglarskim – dwa obroty i dwa półsztyki.

255. Do czego służy węzeł szotowy? Łączenia lin różnej grubości, mocowanie szotu do ucha żagla