wymagania do patentu


wymagania do patentu ŻEGLARZA JACHTOWEGO:

Nowe rozporządzenie z maja 2013 Dziennik Ustaw 460

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego wymagane jest:

borki03
 • ukończone 16 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
 • w przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda
  rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa
 • ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego
 • podejście do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień
  żeglarza jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
  1) patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;
  2) patent jachtowego sternika morskiego – wynosi 350 zł
 • Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł , a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%
borki02

borki02

Przeczytaj również:

Nowe Wymagania egzaminacyjne zgonie z rozporządzeniem z maja 2013

Szkolenie żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego (obligatoryjne) wg programu szkolenia PZŻ (lub innego programu szkolenia zatwierdzonego przez właściwe ministerstwo), prowadzone jest przez Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdza odpowiednie zaświadczenie, wydane przez KWŻ-ta (kierownika wyszkolenia żeglarskiego). Egzamin na stopień żeglarza jachtowego organizowany i przeprowadzany jest przez PZŻ (Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ).

Po zatwierdzeniu wyników egzaminu przez Prezydium PZŻ, druk patentu wydawany jest przez biuro PZŻ i wysyłany na adres posiadacza stopnia żeglarza jachtowego – (trwa to ok 4,5 tygodni po zdanym egzaminie).

0 0 votes
Ocena Artykułu