uprawnienia żeglarza


Uprawnienia żeglarza jachtowego według nowego rozporządzenia z maja 2013 – Dziennik Ustaw Poz. 460

KTO OTRZYMA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UPRAWNIONY JEST DO:

1. po wodach śródlądowych

2 o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Tak było, ale teraz nic nie ma w rozporządzeniu!!! – Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

*Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

0 0 votes
Ocena Artykułu