Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny


Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny


Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny – Zalew Sulejowski. Program szkolenia skrócony: manewry portowe, człowiek za burtą, stawanie i schodzenie z kotwicy, boja.

Termin: od kwietnia do października

Terminy zajęć ustalamy indywidualnie oraz wspólnie ustalamy termin egzaminu.

Wszelkie formy są dostępne: szkolenie weekendowe lub popołudniami w tygo

dniu.

Pływamy na największej motorówce nad Zalewem Sulejowskim, na której organizowane są szkolenia na sternika motorowodnego. Jest to norweska motorówka kabinowa typu: CORVIN 21- w przypadku deszczu jest gdzie się schować.

Długość 6,30 m; szerokość 2,28 m; wysokość 1,84m.

Silnik Volvo Penta o mocy 150 KM 

W grupach 3 osobowych szkolenie przebiega najkorzystniej.

Szkolenie motorowodne, kurs motorowodny przebiega w następujący sposób:

  • szkolenie praktyczne w umówionym terminie
  • wykłady podczas zajęć praktycznych
  • Jak będziemy przeszkoleni z praktyki oraz z teorii zgłaszamy egzamin (terminy egzaminu ustalamy indywidualnie)
  • Koszty szkolenia: 500 zł lub indywidualne zajęcia w trybie przyśpieszonym – 750 zł;
  • Koszty egzaminu 250 zł
  • Zniżka  za egzamin 50% dla uczących się do 26 roku życia

Kurs motorowodny szczegóły:

Uczestnik powinien wykazać się wiadomościami zawartymi w programie szkolenia oraz umiejętnościami praktycznymi wymaganymi do zdobycia patentu sternika motorowodnego.

Szkolenie motorowodne – Część teoretyczna ma wyłącznie formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez Komisję Egzaminacyjną. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część praktyczna (Szkolenie motorowodne) egzaminu obejmuje:

a) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
– wykonanie manewrów: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach;

b) manewrowanie w portach, prowadzenie jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem;
c) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
d) praca w charakterze członka załogi;
e) podstawowe prace bosmańskie;
f) cumowanie jachtu i klarowanie na postój.

Wymagania, aby się zapisać na kurs motorowodny:
1. Ukończony 14 rok życia
2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia po zdanym egzaminie

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczenia na moc silnika
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Prace bosmańskie
249. Jakie wymagania stawia się linom, które mają służyć do cumowania, kotwiczenia i jako lina holownicza?
Wysoką wytrzymałość, dużą elastyczność.

250. Do czego liny pływające
1. nadają się?
2. nie nadają się?
1. Jako liny przy rzutkach i kołach ratunkowych.
2. Jako liny kotwiczne.

251. Do czego służy opaska, a do czego splot?
Opaska służy do zabezpieczenia końca liny przed rozplątaniem a splot do łączenia lin.

252. Gdzie możemy się poinformować czy nasze olinowanie na łodzi ma wystarczające parametry wytrzymałościowe (średnica) i długości?
W PRS lub sprawdzić w tabelach norm stoczniowych.

253. Jakie trzy wymagania muszą spełniać węzły żeglarskie?
Węzły żeglarskie muszą się:
1. łatwo i szybko wiązać,
2. niezawodnie trzymać,
3. w nieobciążonym stanie łatwo rozwiązywać.

254. Jak obkłada się linę:
1. na knadze?
2. na słupie?
3. na pierścieniu?
1. Na knagę obkłada się linę pełnym obrotem wokół korpusu knagi, następnie raz w prawo, raz w lewo, na krzyż i zaciąga się.
2. Na palu obkłada się wyblinką albo ratowniczym
3. Pierścień obkłada się węzłem żeglarskim – dwa obroty i dwa półsztyki.

255. Do czego służy węzeł szotowy? Łączenia lin różnej grubości, mocowanie szotu do ucha żagla